Khung cảnh trái ngược: New Zealand đìu hiu, Australia tưng bừng đón 2022

Là những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới, nhưng khung cảnh những giây phút tạm biệt năm 2021 và chào đón năm 2022 ở New Zealand và Australia lại hoàn toàn trái ngược.
Q.N (Theo Reuters)