Kiện hàng bất ngờ nổ tung khi nữ nhân viên vừa đặt xuống đất

Khi các nhân viên bưu chính đang vận chuyển các kiện hàng từ một chiếc xe tải xuống đất thì một gói hàng bất ngờ nổ tung.

Nguồn: Newsflare