Kiện tướng Thu Hương - Phan Hiển uyển chuyển với điệu Rumba

Trong sự kiện 'Ngôi sao đang lên' tại Slovenia - Korba, kiện tướng Đặng Thu Hương và Phan Hiển đã thể hiện vô cùng xuất sắc điệu nhảy Rumba.

Với điệu nhảy này, Thu Hương và Phan Hiển đã xuất sắc giành giải nhất ở sự kiện Ngôi sao đang lên tại Slovenia - Korba. Đây là sự kiện có 13 trọng tài quốc tế chấm và cả 5 điệu nhảy của Thu Hương - Phan Hiển đều được chấm nhất tuyệt đối, bao gồm cả điệu Rumba nói trên.