Thông tin mới nhất từ Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết năm 2023, lượng kiều hối đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022.