Kỳ Duyên lạnh lùng làm vedette ở tuần lễ thời trang

Kỳ Duyên liên tục được các nhà thiết kế chọn diễn ở vị trí chốt màn bộ sưu tập.


Theo Zing