Kỳ lạ lớp học bà già ngập một màu hồng ở Ấn Độ

Aajibaichi Shaala không phải là một trường học bình thường. Đây là trường học “bà già” nằm tại làng Phangane, nằm cách Mumbai 120 km về phía đông. Lớp học được tổ chức miễn phí với yêu cầu duy nhất là các học sinh phải lớn hơn tuổi 60. Dù tuổi không còn trẻ nhưng mỗi ngày, được khoác bên bộ đồng phục màu hồng để đến lớp là một hạnh phúc lớn lao với những học sinh này.


Video: Reuters