Kỳ lạ nghệ sĩ người Pháp “ấp trứng”… thành gà

Ông Abraham Poincheval - một nghệ sĩ người Pháp - đã bắt đầu tự ấp trứng từ cuối tháng 3 vừa qua.


Sau 20 ngày, chú gà con đầu tiên đã nở. Để ấp trứng bằng nhiệt độ cơ thể, ông đã ngồi ủ mình trong một chiếc chăn dày và ăn gừng. Mỗi ngày, ông chỉ được phép rời khỏi chỗ ấp trứng không quá 30 phút.

Qua những màn trình diễn kỳ lạ của mình, nghệ sĩ Abraham cho biết ông muốn khám phá thiên nhiên bằng cách hòa nhập nhất.

Theo VTV