Kỳ lạ người sống trong núi đá quên ngày tháng như Tôn Ngộ Không

Abraham Poincheval, một nghệ sĩ người Pháp đã nhốt mình trong một phiến đá trong 1 tuần. Anh thu mình sống trong ngôi nhà “đặc biệt” này, hạn chế cử động tối đa và chỉ ăn súp hoa quả đóng hộp để tồn tại.


Video: Reuters