Upadhyaya cũng đồng thời phá vỡ kỷ lục ngậm 49 que tăm trong miệng cùng một lúc trước khi nhồi 88 quả nho vào miệng để phá kỷ lục thứ 3.

Anh cũng đã phá vỡ kỷ lục thứ tư trong một ngày khi dập tắt 30 que diêm đang cháy bằng lưỡi của mình trong một phút.

Theo Dân Việt