Lái xe dương tính với ma túy vì uống rượu anh túc

Cảnh sát tiến hành kiểm tra nhanh ma túy, mẫu thử cho kết quả dương tính với ma túy nhưng lái xe bồn nói đã dùng rượu 138 - một loại rượu ngâm từ hoa anh túc chứ không dùng ma túy.

Đình Hiếu