Làm thế nào để mua nhà ở châu Âu với giá chỉ 3.600 VND?

Điều kiện để sở hữu một ngôi nhà ở Croatia, châu Âu khá đơn giản. Bạn chỉ cần dưới 40 tuổi và có khả năng chi tả 0,16 USD!

Q.N (Theo Reuters, Business Insider)