Lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ kéo dài 5 ngày

Theo ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà: Năm nay, Lễ hội đền Trần - Thái Bình sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng (tức ngày 09/02 đến ngày 14/02/2017)


Theo VTC14