Lễ trao bằng tốt nghiệp có '1 không 2' chỉ xuất hiện trong thời Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Thông qua phần mềm họp trực tuyến cùng 1 chiếc máy điện thoại, các tân thạc sĩ đã 'gắn' mặt mình lên mặt robot và điều khiển chúng lên nhận bằng tốt nghiệp cho mình. Trong video là những hình ảnh độc nhất vô nhị tại một lễ tốt nghiệp ở một trường đại học tại Tokyo, Nhật Bản trong thời dịch Covid-19.

Q.N (Theo Reuters, SCMP)