Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể của anh đã được tìm thấy trong sự xót thương của người dân vùng quê nghèo huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Theo VTC14