Lính mũ nồi xanh vào rừng săn bắt, hái lượm huấn luyện sinh tồn

Các sỹ quan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên hợp quốc sẽ trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt, trong đó có việc phải tự săn bắt, hái lượm, tạo ra lửa, tìm nguồn nước uống trong rừng sâu.

Đình Hiếu