Lỡ tay làm chim sổ lồng, tên trộm bị chủ nhà vác gậy đuổi đánh

Đoạn clip lại cảnh nam thanh niên trộm chim trước cửa nhà dân.
Nguồn Facebook@Nguyễn Duy Anh/OFFB