Loại nấm này bị cấm tại Thụy Điển. Tại Na Uy, kinh doanh loại nấm này là phạm pháp. False Morel, có hình giống như bộ não con người, chứa một loại độc tố có thể gây tử vong, nhưng vẫn luôn thu hút thực khách theo một cách riêng.

Q.N (Theo Great Big Story)