Theo tạp chí Lancet, kết quả từ 69 cuộc nghiên cứu ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Trung Quốc… cho thấy, đánh đòn không giúp trẻ có hành vi tích cực hay phát triển năng lực xã hội.

Theo tạp chí Lancet, kết quả từ 69 cuộc nghiên cứu ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Trung Quốc… cho thấy, đánh đòn không giúp trẻ có hành vi tích cực hay phát triển năng lực xã hội.

Việc trừng phạt bằng cách đánh đòn thậm chí còn “có hại cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ”, bà Elizabeth Gershoff, giáo sư về phát triển con người và khoa học gia đình tại Đại học Texas, Austin (Mỹ) cho biết. “Cha mẹ đánh con vì họ nghĩ làm như vậy sẽ khiến trẻ cải thiện được hành vi. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi tìm được bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng đánh đòn không những không cải thiện hành vi của trẻ, mà còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn”.