Lũ quét cuốn phăng xe tải và xe lu ở Indonesia

Trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra ở miền Trung Java của Indonesia hôm 7/12 đã cuốn trôi một xe xe tải và một xe ủi.

Nguồn: Newsflare