Lửa lan nhanh như gió, lính cứu hỏa Mỹ ủi đất dập lửa

Lính cứu hỏa Mỹ phải huy động nhiều xe ủi để xới đất, ngăn sự lây lan dữ dội của ngọn lửa trên các đám cỏ khô


Nguồn: ABC News