Mặc kệ chủ dỗ dành, chú chó nhất định không chịu rời công viên

Chú chó đang đi dạo công viên thì bị chủ dắt về thì lăn ra ăn vạ mặc kệ chủ lôi kéo, dỗ dành. Tuy nhiên, khi chủ quyết định 'bỏ đi' thì chú chó vội vàng...chạy theo.


Nguồn clip: Unilad