Mặc ô tô bấm còi cảnh báo, người phụ nữ liều lĩnh tạt đầu để sang đường

Xe ô tô ra sức báo hiệu cho người phụ nữ đi trước nhưng người này cố tình phớt lờ và đi sang đường một cách liều lĩnh

Nguồn Facebook@OFFB