Mải nhìn điện thoại, không biết bạn mình bị ô tô tông bay người

Cô gái trẻ mải nghe điện thoại, đi dưới lòng đường bị ô tô tông bay người, cô gái bên cạnh cũng mải mê dùng điện thoại nên không biết bạn mình gặp nạn.


Nguồn: Live Leak