Mãi sử dụng điện thoại, nam thanh niên đâm thẳng vào xe ba gác

Vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại, nam thanh niên lái xe máy đâm thẳng vào đuôi xe ba gác

Nguồn Nguyen Thinh/OFFB