Mải xem nhân viên cứu hộ nhảy, rắn hổ mang chúa bị tóm sống

Cảnh quay từ GoPro tuyệt đẹp cho thấy con rắn hổ mang chúa dài 4m bị bắt sống vì mải ‘hóng hớt’ nhân viên cứu hộ đang nhảy múa để đánh lạc hướng.

Video: Newsflare