Màn chống đẩy hơn 3.000 lần trong 1 giờ gây kinh ngạc

Một thợ người thợ máy đã phá kỷ lục thế giới về số lần chống đẩy nhiều nhất trong một giờ - hoàn thành 3.183 lần, con số gây kinh ngạc.

Nguồn: Newsflare