Manh mối kho báu 3.000 năm của vị vua giàu nhất lịch sử

Các nhà khảo cổ học Israel vừa tìm thấy số phân lừa có tuổi đời khoảng 3.000 năm, trùng khớp với thời điểm vua Solomon trị vì và khai thác châu báu tại một thung lũng lớn.


Theo Zing