Máy bay phản lực dưới nước Seabreacher

Trải nghiệm tàu lặn Seabreacher tại Miami.


Theo Zing