Máy xúc bị cuốn xuống dòng sông khi đang phá dỡ cầu

Một chiếc máy xúc bị cuốn xuống khi đang thực hiện phá dỡ một cây cầu ở Ấn Độ.

Theo NDTV