Mẹ thả con từ tầng 3 xuống đất khi chung cư bốc cháy

Người mẹ đã liều thả 4 đứa con từ cửa sổ tầng 3 xuống đất khi căn hộ chung cư bốc cháy dữ dội.

Nguồn: Newsflare