Miền tây nam nước Pháp tan hoang sau trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử

Các thành phố ở miền tây nam nước Pháp đang phải gánh chịu đợt lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm qua. Theo Reuters, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng nề.
Video: World News, Reuters