Minh Râu bán hoa, giá tăng gấp đôi vào 29 Tết, không hết đem tặng

Gần đây, anh Minh Râu bất ngờ chuyển sang bán hoa Tết, tập trung vào một loại cúc vàng.

Đình Tuyến - Hà Phương