Sau một tháng đi vào hoạt động (từ ngày 16/12/2021), dịch vụ xe đạp công cộng tại TP.HCM đã đạt được 60.000 lượt đi, với tổng số giờ xe chạy hơn 63.000 giờ.

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-1

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-2

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-3

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-4

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-5

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-6

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-7

Mỗi ngày 2.000 lượt người thuê xe đạp công cộng ở TP.HCM-8

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn