Mua Lamborghini cầu hôn bạn gái, 'Richman' Trung Quốc vẫn nhận cái kết đắng

Mạnh tay mua hẳn siêu xe Lamborghini triệu người tao ước để cầu hôn bạn gái mới quen 100 ngày, 'Richman' Trung Quốc vẫn nhận cái kết đắng lòng.

Châm Phạm

Theo SCMP