Mỹ đã trở thành siêu cường hàng đầu thế giới như thế nào?

Nước Mỹ vẫn luôn được biết tới là quốc gia hùng cường nhất trong lịch sử nhân loại. Với hơn 800 căn cứ quân sự, chiếm 37% chi tiêu cho quân sự của toàn thế giới, Mỹ cũng trở thành quốc gia lãnh đạo hệ thống kết nối toàn cầu góp phần trong việc mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự thịnh vượng chưa từng có và xung đột ở mức thấp nhất trong lịch sử.
 Tuy nhiên, để hiểu rõ vị thế của Mỹ với thế giới và tại sao nước Mỹ lại đóng vai trò quan trọng với nền chính trị thế giới thì chúng ta cần quay trở về thời điểm nước Mỹ lập quốc.

Theo Vox