Nam Em xin lỗi Khánh Vân, Hương Ly vì thi gameshow với sức khỏe yếu

Người đẹp Nam Em thay mặt Mâu Thủy hỗ trợ đội Nón Lá, mặc dù sức khỏe còn hạn chế nhưng Nam em vẫn cố gắng chơi hết mình.

Anh Hào