Nam thanh niên đi xe máy như lướt sóng trên đường

Nam thanh niên đi xe máy kiểu mạo hiểm như làm xiếc khiến mọi người thót tim.

Nguồn: Nguyễn Quốc Trung/Ký Sự Đường Phố