Nam thanh niên phản xạ cực nhanh tránh chồng ván rơi xuống đầu

Nam thanh niên đi xe máy đã phản xạ cực nhanh, tránh kịp hàng trăm tấm ván ép phía trên tay xe nâng rơi xuống đầu.

Nguồn: Newsflare