Ngắm hiện tượng ' trăng máu - trăng xanh - siêu trăng' trên toàn thế giới

Hiện tượng ‘trăng xanh, trăng máu, siêu trăng’ đã cùng lúc xảy ra vào tối ngày 31/1/2018. Nhiều quốc gia trên thế giới đều quan sát được hiện tượng này tùy vào múi giờ thực tế. Hãy cùng nhìn lại hiện tượng hiếm có này tại Anh, Tây Ban Nha, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Israel...

Video: Reuters, CNTG, Nasa Video