Ngắm nhà nguyện cổ ngàn năm 'chênh vênh' trên miệng núi lửa

Được xây dựng trên miệng ngọn núi lửa cao 85 m, Nhà nguyện Thánh Michel là một trong những nhà nguyện cổ nhất nước Pháp.

Theo Great Big Story