Ngày 8/3 nhiều sắc thái của phụ nữ Ukraine

Ngày Quốc tế Phụ nữ vốn là ngày được tổ chức và ăn mừng trên khắp Ukraine. Tuy nhiên, năm nay, mọi chuyện đã khác hẳn. Phần lớn phái đẹp nước này trải qua ngày lễ dưới hầm trú ẩn.

Q.N (Video: Reuters, Newzee, The Independent)