Nghệ nhân chế tác nhẫn cưới tỉ mỉ và tinh xảo như nào?

Mỗi đôi nhẫn cưới, là một lời hứa của bạn về lòng thuỷ chung. Đằng sau mỗi đôi nhẫn cưới, là sự tỉ mỉ và lòng đam mê của những người nghệ nhân kim hoàn thể hiện qua từng chi tiết tinh xảo.


Nguồn clip: Facebook