Nghệ sĩ Bùi Công Duy tiết lộ về tiết mục trong Điều Còn Mãi 2019

Nghệ sĩ Violon Bùi Công Duy đã có những chia sẻ cũng như tiết lộ về tiết mục sẽ trình diễn trong Điều còn mãi 2019khi là người nhiều năm liền tham gia tại chương trình này.

Khánh Linh