Nghệ sĩ cả nước cất tiếng hát, kêu gọi chung tay chống dịch Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Một số tác giả đã cho ra mắt bài hát mới với chủ đề chống Covid nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ.

Biên dựng: Phước Như