Chỉ có 15% DN tư nhân Việt Nam bán hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp FDI. Rất ít DN tư nhân tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu, hoặc là nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Tỷ lệ này thậm chí càng ngày càng giảm.

Năm 2009, truyền thông loan tin vui Việt Nam sản xuất được linh kiện máy bay. Cụ thể, Việt Nam đã sản xuất cánh tà máy bay thương mại. Đây là bộ phận rất quan trọng, giúp tăng lực nâng của máy bay khi di chuyển với tốc độ chậm, như trong thời gian cất cánh và hạ cánh, và đến nay đã xuất xưởng hàng ngàn chiếc cung cấp cho Boeing (Mỹ).