Ngôi nhà 'số nhọ' liên tiếp bị ôtô đâm

Tường bao của ngôi nhà chưa kịp sửa lại sau tai nạn thứ nhất thì bị đâm sập hẳn chỉ sau 4 ngày.
Theo Rapidonoar