Ngôi trường 'trị" nghiện game bằng... kỷ luật quân đội

Nghiện games không ưongôi trường áp dụng kỷ luật quân đội để giải quyết tình trạng nghiện games.
Theo VTC14