Ngủ gật, tài xế xe bồn cán nát hàng chục mét dải phân cách cứng

Tài xế điều khiển xe bồn chở nhiên liệu đã ngủ gật nên không phát hiện đoạn đường đang bị thu hẹp có dải phân cách cứng phía trước...

Nguồn: Liveleak