Ngựa bất ngờ cắn đứt dây rồi bỏ chạy trên đường cao tốc

Một con ngựa đang trong thời kỳ động dục đã cắn đứt dây rồi nhảy ra khỏi chuồng và chạy lạc vào giữa các phương tiện trên đường cao tốc gây rối loạn giao thông.

Video: Newsflare