Ngựa vằn đực tàn nhẫn dìm chết con của đồng loại

Ngựa vằn đực thường giết chết con của con đực khác nhằm khẳng định vị trí thống trị của mình trong đàn và đảm bảo chúng không trở thành đối thủ trong tương lai.
Theo National Geographic